Naposled aktualizováno 10. 01. 2011.

VirtualDub -

Dělení a slučování videa

Další často využívanou funkcí VD je možnost rozdělení video souboru na více částí nebo naopak jejich spojení. Steně jako při vyřezávání reklam je nutné stříhat video tak, aby každá část začínala klíčovým snímkem. Opět je vhodné nastavit u videa Direct Stream Copy, aby nedocházelo k rekompresi. Stříhat a spojovat lze pouze soubory AVI, OGM a MKV. Soubory MPEG boužel bez rekomprese VD stříhat neumí, k tomu poslouží například programy Cuttermaran, Clip Snipe nebo MPEG-2 Schnitt. Nejčastějším důvodem dělení video souborů je nasekání filmu na kusy po 700 MB pro CD. Někdy naopak již máme video v několika 700MB souborech a chceme je sloučit do jednoho a vypálit na DVD. Ani to není pro VD problém. Zde je ale nutné upozornit na další důležitou zásadu. Všechny spojované soubory musí mít stejný kodek (zvuku i videa), rozlišení a snímkovou frekvenci. Pokud toto některý soubor nesplňuje, je možné ve VD jeho parametry upravit. Ale nepůjde to již bez ztráty kvality zvuku nebo obrazu.

Při dělení videa na více částí máme 2 možnosti. Každá má své výhody i nevýhody. První způsob se používá častěji a je následující: Ve VDM otevřeme video soubor a z menu vybereme File -> Save as. Zvolíme kontejner (AVI, OGM, MKV) a zaškrtneme Segment output file. Video můžeme rozdělit podle dvou kriterií. Buďto můžeme zaškrtnout Limit number of video frames a nastavit počet snímků (a tím tedy i čas) po kterém se video rozdělí nebo můžeme zvolit dělení podle maximální velikosti souboru. VD by měl automaticky ošetřit rozdělení v místě klíčových snímků. Nevýhoda tohoto způsobu je v tom, že video se může rozdělit v místě, kde se to vůbec nehodí.

Rozdělení ukládaného souboru na kusy po 700 MB
Nastavení automatického dělení po 700MB

Druhou možností jak rozseknout video na více částí je ruční nastavení pozice. Postup je podobný, jako když vystříháváme části videa. Nastavíme začátek výběru na začátek souboru a v místě, kde chceme video rozdělit označíme konec výběru, nejlépe na pozici o jedno políčko před klíčovým snímkem. Zvolíme opět File -> Save as, ale nezaškrtneme Segment output file. Pokud máme nějakou část videa označenou jako výběr, pracuje se pouze s ní. Tím pádem se uloží pouze ten úsek, který jsme označili. Po uloženíl první části můžeme klávesou DEL první úsek smazat a uložit zbytek, případně jej stejným způsoben ještě dále dělit. Druhou možností je zapamatovat si, kde první úsek skončil a nastavit začátek dalšího výběru na toto místo. Manuální výběr místa pro dělení má ale jednu nevýhodu, při použití VBR pro kompresi videa se dá těžko odhadnout, jakou velikost bude náš zvolený úsek mít. Protože je ale celý proces poměrně rychlý, můžeme bez problémů použít metodu pokus-omyl, dokud nenajdeme ideální místo.

Spojení dvou videí dohromady je také poměrně jednoduché. Důležité ale je, aby byly všechny podstatné parametry spojovaných částí shodné. Postupujeme tak, že otevřeme první soubor a poté zvolíme File -> Append segment a najdeme druhou část. VD ověří, zda jdou videa spojit a pokud všechny parametry souhlasí, přidá se video k již otevřenému souboru. Takto můžeme pokračovat i s více částmi. Na závěr potom uložíme video bez rekomprese a máme hotovo.
Pokud máte nějaký dotaz nebo přípomínku, neváhejte mě kontaktovat.