Naposled aktualizováno 10. 01. 2011.

VirtualDub -

Vystříhání reklam

Jednou z užitečných funkcí VD je jednoduchý střih bez nutnosti rekomprese. Zde je klíčové právě slovo rekomprese. Stříhat a spojovat umí skoro každý video editor, ale bez rekomprese to zvládne jen málokterý. Ušetříme tím nejen spoustu času, ale hlavně neztratíme původní kvalitu záznamu. Při střihu je nutné dodržovat jednu zásadu - stříhat video tak, aby každý nově vytvořený úsek začínal klíčovým snímkem. Klíčový snímek je takový, který je při kompresi uložen kompletní a následujících několik snímků je uloženo jako změny oproti klíčovému. Některé formáty vhodné pro střih (MJPEG, DV) mají klíčový každý snímek, u formátů s vysokou kompresí (MPEG-1/2/4, WMV, Theora atd.) je naopak mezi klíčovými snímky odstup až několik sekund. Částečnou kompenzací tohoto problému je ale to, že klíčový snímek by se měl vložit pokaždé, když je změna mezi scénami velká. Je proto pravděpodobné, že ho najdeme na konci i na začátku například reklam, kde jednotlivé snímky na sebe vůbec nenavazují. Každopádně je ale výhodnější video sestřihat před kompresí do finální podoby, kdy mohu střihnout v naprosto libovolném místě.

Označení úseku ve VD
Označení úseku pro vystřižení ve VirtualDubu

Vystřižení kusu videa se provede tak, že nejprve pomocí šipek vpravo dole označíme úsek, kterého se chceme zbavit. Jako první označíme konec vystříhávaného úseku. Víme, že video, které nám po vystřižení zbyde, musí začínat klíčovým snímkem. Konec úseku k vystřižení proto musíme nastavit na poslední snímek před klíčovým. Pro nalezení klíčového snímku se dají použít šipky označené symbolem klíče. Tato funkce někdy nefunguje zcela přesně a nalezení klíčového snímku potom chvilku trvá. Jakmile jej ale najdete (ve stavovém řádku se zobrazí [K] nebo [I]), skočíte o jeden snímek vzad a označíte patřičnou šipkou konec úseku. Začátek vystřihávaného místa musíme zvolit tak, aby ponechaný úsek nekončil B-snímkem (může tedy končit I- nebo P-snímkem). Klávesou DEL potom zvolený úsek odstraníme. Po sestříhání se každopádně přesvědčte, zda se Vám to správné místo podařilo trefit. Pokud střihnete špatně, bude úsek videa od začátku střihu až po první klíčový snímek poškozený.

Struktura GOP
Obrázek zobrazující závislosti snímků ve videu

Pro pochopení struktury snímků v MPEG-2 a MPEG-4 videu by měl posloužit obrázek výše. Je na něm vidět, který snímek na kterém závisí. Celé struktuře mezi dvěma klíčovými snímky se říká GOP (Group Of Pictures). Zde má délku 12 snímků, což je typická hodnota pro PAL DVD-Video (MPEG-2), u MPEG-4 je ale běžný i GOP o délce několik set snímků. Z obrázku je zřejmé, že jediný I-frame na žáném jiném nezávisí. Video tedy nemůže začínat jiným snímkem. P-frame (predicted frame, předvídaný snímek) závisí na každém předešlém P-snímku a jednom předchozím I-snímku, nezávisí ale na žádném budoucím. Video tedy může P-snímkem končit. Posledním typem snímku je B-frame (bi-directionally predicted frame, obousměrně předvídaný snímek). Závisí na předchozím i následujícím I/P snímku, nemůže se tedy vyskytovat na konci ani na začátku videa. Tyto zásady mějte vždy v hlavě, pokud stříháte bezztrátově video.
Pokud máte nějaký dotaz nebo přípomínku, neváhejte mě kontaktovat.