Naposled aktualizováno 10. 01. 2011.

Jak vytvořit panorama

Pořízení fotek

Předně bych chtěl říci, že nejsem dobrý fotograf a proto Vám dám ohledně focení pouze pouze pár rad specifických pro pořizování fotek určených k tvorbě panorama. Zaprvé je vhodné použít pro všechny záběry stejnou expozici, to znamená, že potřebujeme fotoaparát s plným manuálním nastavením. Také je vhodné rozmyslet si, co vlastně budete fotit a expozici podle toho zkorigovat. Při špatném nastavení mohou být některé snímky přepálené nebo naopak příliš tmavé. Další důležitou podmínkou je to, aby se na fotkách pokud možno nic nehýbalo. A pokud již k tomu dojde, tak se snažte, aby se pohybující objekt objevil na místě, které se vyskytne pouze na jedné fotce. Aby bylo možné fotky spojit, je nutné, aby se překrývaly. Ideální je překryv 30-50%. Ponechte si dostatek prostoru nahoře i dole pro oříznutí. Pokud vyfotíte panorama hor ve 2 vrstvách nad sebou, nic tím nezkazíte. Pokud umí Váš fotoaparát ukládat EXIF informace, je to velká výhoda. Stejně tak je výhodou přístroj s minimálním zkreslením u krajů fotografií.

V následující ukázce jsem hned několik zásad porušil, ale alespoň uvidíte, co špatné nafocení způsobí. Když jsem pátral po vhodném SW pro spojení fotografií, narazil jsem na program Hugin. Jedná se o multiplatformní opensource program, který je v podstatě "pouze" GUI (grafickým rozhraním) k několika programům ovládaným z příkazové řádky. Jedná se především o Panorama Tools, Autopano, PTOptimizer a Enblend. Dříve bylo nutné tyto programy jednotlivě najít a stáhnout, nyní je v instalaci Huginu již obsaženo vše až na Autopano, který má problémy se softwerovými patenty (v EU neplatné). V současné době existují dokonce dvě verze tohoto programu: Autopano a Autopano-sift. Druhý zmíněný program potřebuje ke svému běhu .NET Framework nebo jeho opensource implementaci Mono.

Úvodní obrazovka
Úvodní okno programu Hugin, klikněte pro zobrazení v původní velikosti

Pokud máme program rozbalený, tak spustíme soubor hugin.exe a přivítá nás okno, které vidíte na prvním obrázku. Kliknutím na tlačítko Add individual images přidáme fotky, které vytvoří výsledný obrázek. Dostáváme se k prvnímu důležitému kroku. Musíme vybrat obrázek, který se nebude deformovat a podle kterého se budou ostatní polohovat a ohýbat. Nejlepší je tedy takový, který bude středem výsledného panorama. Označíme vybranou fotografii a kliknema na Anchor this image for position. Ten samý obrázek také pravděpodobně bude naším výchozím pro vyrovnání expozice. K tomu slouží volba Anchor this image for exposure. Dalším krokem bude nalezení shodných míst mezi dvojicemi obrázků. Ta lze sice zvolit i manuálně, ale proč to dělat, pokud to program umí automaticky. V políčku Points per Overlap je výchozí hodnota 10 bodů, to by mělo být dost. Kliknutím na Create Ctrl Points spustíme program Autopano, který shodná místa vyhledá. Pokud toto děláte poprvé, Hugin se bude ptát po souboru autopano.exe. Odkážeme jej proto na adresář, kam jsme archiv s programem rozbalili. Program Autopano poté začne hledat překryvy fotografií a kontrolní body, podle kterých se budou fotografie skládat. Průběh hledání se vypisuje do DOSového okna.

Autopano
Program Autopano hledá kontrolní body

Nyní již máme zvolené obrázky a také víme, jak na sebe navazují. Ale kvůli perspektivě a nepřesnosti objektivů je nemůžeme jednoduše slepit k sobě. Obrázky je nutné před poskládáním zdeformovat - ohnout, zesudovatět apod. Jako první přijde na řadu korekce optiky fotoaparátu. Proto se přepneme na další záložku nazvanou Camera and Lens. Zde se nastavují parametry objektivu našeho přístroje. Pokud fotografie obsahují EXIF informace, nastaví se všechny hodnoty automaticky. Na záložce Control Points si můžeme prohlédnout, jaké máme zvolené kontrolní body pro překrývání fotografií. V případě potřeby můžeme přidat vlastní.

Kontrolní body
Úvodní okno programu Hugin. Klikněte pro zobrazení v původní velikosti.

Pod záložkou Optimize se skrývá další důležitá část postupu. Zde se program pokouší spočítat, jak správně nohýbat fotografie tak, aby všechny kontrolní body seděly co nejpřesněji. PTOptimizer V menu nahoře si můžeme vybrat, jaké všechny parametry se mají propočítat. Výchozí nastavení je většinou vhodnou volbou. Všimněte si, že jsou automaticky zaškrtnuté všechny fotografie kromě té, kterou jsme na první záložce zvolili jako "kotvu". Tato fotografie se jako kediná nebude deformovat. Proces spustíme kliknutím na Optimize. Pokud optimizujeme tvar fotografií poprvé, Hugin se bude ptát po souboru PTOptimize. Opět jej tedy odkážeme na adresář s rozbaleným programem. Po dokončení výpočtu nám PTOptimizer vypíše v okně, které vidíte vpravo, jaké jsou průměrné a maximální odstupy kontrolních bodů. Samozřejmě je vhodné, aby byla tato čísla co nejnižší. Pro aplikování výsledků klikněte na Apply.

Nyní je již tedy spočítáno, jak budou fotografie spojené a jak budou naohýbané. Je tedy vhodná doba zobrazit si náhled výsledku. Ten získáme kliknutím na ikonku Preview v panelu programu. Snadno se stane, že Vás výsledek zděsí, protože bude vypadat jako moje následující ukázka.

Ohnuté panorama
Špatný výsledek spojení fotografií

K napravení takovéhoto ohnutí se musíme vrátit zpátky na první záložku. Zde můžeme zkusit výběr jiné fotografie pro základ panorama a pokud ani to nepomůže, budeme základovou fotografii ohýbat - změníme hodnotu Pitch. Kladné hodnoty zvedají střed nahoru, což by byl náš případ, záporná ohýbá panorama do U. Po změně paramteru Pitch je nutné znovu provést optimalizaci. Můžeme k tomu použít buďto příslušnou záložku nebo využít ikonky v liště nahoře. Po provedení optimalizace a akceptování parametrů znovu zobrazíme náhled. Tlačítkem Update jej aktualizujeme, aby se zobrazily provedené změny. Až najdeme správnou hodnotu parametru Pitch takovou, aby byl horizont v rovině, můžeme přejít k finální části - vlastnímu spojení.

Přepeneme se tedy na poslední záložku Stitcher. Nejjednodušším a většinou také nejkvalitnějším způsobem jak zde postupovat, je využít program Enblend. V menu vlevo nahoře zvolíme into a high quality TIFF file, čímž se většina ostatních voleb stane nepoužitelnými. Ve vedlejším menu ponecháme nastavení as an Equirectangular, což znamená, že se vytvoří klasická širokoúhlá fotografie. Poté již můžeme spustit vlastní proces spojení kliknutím na tlačítko Stitch now!. Program se nás poté dotáže na jméno vytvářeného obrázku a převede zdrojové fotografie do formátu TIFF. Po převodu se dotáže na umístění souboru enblend.exe. Opět jej najdete v adresáři programu.

Program Enblend
Výpis průběhu spojování programem Enblend

Program Enblend poté spojí vytvořené obrázky do jednoho. Tento proces trvá poměrně dost dlouho, což je daň za vysokou kvalitu. Výsledkem bude soubor ve formátu TIFF o velikosti desítek MB. Ten bude ještě nutné oříznout a zkomprimovat do formátu JPEG, což bez problémů zvládne program XnView. Ke složitějším úpravám jako srovnání perspektivy nebo retušování některých částí poslouží například program GIMP. Jak dopadlo moje panorama po úpravě v GIMPu vidíte na posledním obrázku. Podcenil jsem záběry oblohy a musel jsem ji v rozích domalovat, také jsem záběr solidně přepálil. Zkrátka zdroj nepatřil k nejpovedenějším, ale výsledek podle mého názoru není úplně špatný.

Kontrolní body
Západočeské muzeum v Plzni. Klikněte na obrázek pro zvětšení.

Hugin toho umí daleko víc než jsem v tomto návodu ukázal. Další užitečnou funkcí je například spojení stejných záběrů s různou expozicí pro dosažení vyššího dynamického rozsahu. Tato funkce ale zatím není kompletní, alespoň se ale dá zatím Hugin použít ke slícování takových obrázků, které se potom dají spojit ve Photoshopu nebo GIMPu. Hugin také umí tvořit panorama s 360° záběru. Ta lze potom prohlížet pomocí Javového apletu v téměř jakémkoliv internetovém prohlížeči. Na závěr si dovolím pár odkazů pro inspiraci. Zajímavé panorama s 360° najdete na této adrese, další pěkná ukázka je tady a na závěr nějaké pěkné krajinky a města.Pokud máte nějaký dotaz nebo přípomínku, neváhejte mě kontaktovat.