Naposled aktualizováno 10. 01. 2011.

Návod na Girder - 1. část

Předpokládám, že už víte, co to Girder je a máte stažený jak program, tak potřebné pluginy. Nejdřív nastavíme program samotný (File/Settings) - jako první bych změnil jazyk na češtinu - User Interface -> Language. Můžeme taky zaškrtnout maticový font a vybrat cp1250-8x8.psf s podporou češtiny.

Parametry v první záložce jsou snad všechny jasné, takže jenom doporučení - vybrat .gml soubor, který se automaticky načte při startu (soubor samozřejmě musíme nejdřív vytvořit) a potom zaškrtnout spouštět při startu Windows a skrytě. Třetí záložka jsou pluginy to je asi nejdůležitější část nastavení. Girder použije jenom ty pluginy, které zaškrtnete. Ty se dají rozdělit do dvou skupin - vstupní a všechny ostatní. Vstupní pluginy udávají, která zařízení smějí posílat události Girderu. Patří mezi ně Keyboard, UserEvents, DVDSpy, TimeServer, VolumeOSD nebo plugin pro dálkové ovládání, v mém případě Aver TVStudio/TVPhone98. Takže zaškrtnu ty, které chci používat, v mém případě to budou všechny zmiňované. Také je vhodné zaškrtnout automatickou inicializaci. Ze skupiny ostatních pluginů je dobré zaškrtnout tyto: Advanced Mouse Event, Monitor, OSD PopUp, Question OSD, Say, SendMessage, Time to String a XP OSD. Poslední menu je nastavení OSD, tady asi není třeba žádný komentář, pokud nic nezměníte, tak neuděláte chybu. My budeme na zobrazování OSD používat plugin XP OSD a nastavení fontu v Girderu budeme ignorovat, ale jiné pluginy např. Question OSD používají font nastavený v Girderu.

Již jsem se zmínil o .GML souboru a o tom, že ho musíme vytvořit. Ale co to vlastně GML soubro je? Je to soubor s nadefinovanými akcemi k událostem zasílaným vstupními pluginy (objasním za okamžik). Každá akce může být spuštěna více událostmi a zároveň může jedna událost spustit více akcí. Abych trochu zkonkretizoval pojmy událost a akce uvedu příklad - událost je třeba stisk tlačítka na dálkovém ovladači a akce je například spuštění programu. Teď bych pomalu přešel už k samotnému vytváření souboru. Začal bych promyšlením toho, co vlastně budu všechno chtít ovládat. Záhy zjistím, že tlačítek na ovladači nebo multimediální klávesnici nemám dost pro všechny programy. Proto budu zřejmě chtít, aby tlačítko PLAY spustilo přehrávání v tom přehrávači, který mám zrovna spuštěný. Proto je dobré používat skupiny, ve kterých budou příkazy pro konkrétní program a také hlavní skupinu, která bude ty programy spouštět. Ukážeme si jednoduchý příklad se dvěma programy, namátkou WinAMP 2.xx a MV2Player.

První co uděláme je to, že si vytvoříme tři skupiny - klikneme pravým tlačítkem myši (příště PTM) do levé části okna Girderu a vybereme Přidat skupinu. To zopakujeme ještě dvakrát. Pravděpodobně se nám ale stane, že se skupina přidá jako podskupina do již existující. Potom ji musíme přetáhnout myší úplně doleva a tím se z ní stane hlavní skupina. Teď už tedy máme 3 hlavní skupiny a pojmenujeme si je (nejlépe pomocí klávesy F2) Hlavní, WinAMP a MV2Player. Nyní klikneme na skupiny WinAMP a MV2Player a odškrtneme Povolit vlevo nahoře. Skupiny se přeškrtnou červenou značkou - jsou zakázané a akce v nich uvedené jsou neplatné.

Teď ve skupině Hlavní přidáme dva násobné příkazy. Ty umožňují definovat pro jednu událost více akcí, což budeme potřebovat. Násobný příkaz přidáme tím, že klikneme PTM na skupinu a vybereme Přidat násobný příkaz. Příkazy pojmenujeme WinAMP a MV2Player, můžete samozřejmě i jinak, názvy jsou jen pro Vaši orientaci. Stejným způsobem přidáme teď čtyři již jednoduché příkazy (Přidat příkaz) do obou násobných příkazů tak, jak to vidíme na obrázku. První příkaz pojmenujeme třeba Spustit, druhý Povolit skupinu, třetí Zakázat skupinu a čtvrtý OSD. Teď ke každému příkazu přiřadíme akci. Vybereme příkaz spustit z nabídky WinAMP a v pravé části pod maticovým displayem vybereme O.S. -> Spustit. Klikneme na tlačítko Procházet vpravo a vyhledáme soubor winamp.exe, typicky c:\program files\winamp\winamp.exe. Potom nesmíme zapomenout kliknout na tlačítko Použít! Teď by byla vhodná chvíle otestovat správnost příkazu. To uděláme tak, že označíme příkaz (LTM), který chceme otestovat, a zmáčkneme F5. Pokud jste všechno udělali správně spustí se Vám teď program WinAMP. Pokud ne, zkontrolujte jaká akce je příkazu přiřazena a správnost cesty k programu. S příkazem spuštění MV2Playeru se to provede analogicky.

Ale v násobném příkazu nám zbývají ještě další 2 položky - povolit a zakázat skupinu. Takže se vrátíme k WinAMPU, klikneme na příkaz Povolit skupinu a vpravo vybereme následnující akci: Girder -> Povolit skupinu. Potom klikneme na Procházet a vybereme skupinu WinAMP. Opět nezapomenout na tlačítko Použít, mně se to občas stává a Girder si potom akci nezapamatuje! Stejným způsobem nadefinujeme akci Zakázat skupinu, ale skupina, kterou zakážeme bude Hlavní. To samé uděláme u MV2Playeru akorát samozřejmě povolíme skupinu MV2Player.

Od této chvíle se budu, pokud neřeknu jinak, věnovat pouze programu WinAMP a na MV2Player prozatím zapomeneme.

Teď již můžeme otestovat celý násobný příkaz spuštění WinAMPu opět klávesou F5. Pokud je všechno správně nastavené, spustí se WinAMP, povolí se skupina WinAMP, ale naopak se zakáže (přeškrtne) skupina Hlavní. Teď se ručně zaškrtnutím a odškrtnutím Povolit vraťte do výchozího stavu, kdy je povolená jenom skupina Hlavní.

Na závěr této části si ještě řekneme jak zobrazit OSD hlášku při spuštění WinAMPu. Vybereme akci OSD a vpravo zvolíme Pluginy/XP OSD a klikneme na Vlastnosti. Vyskočí nám okno s vlastnostmi pluginu XP OSD. Nahoru napíšeme požadovaný text, třeba Spouští se WinAMP. Potom můžete nastavit zarovnání OSD, čas na jak dlouho se zobrazí a průhlednost pozadí nebo i textu. Úplně dole je potom nastavení fontu, to snad nepotřebuje podrobnější vysvětlení - vyberete barvu, velikost, obtažení, stín atd. Na dalších záložkách potom nastavujete pozici OSD, obrázek na pozadí nebo efekty při zobrazování a mizení OSD.


Pokud máte nějaký dotaz nebo přípomínku, neváhejte mě kontaktovat.