Naposled aktualizováno 10. 01. 2011.

Ripování DVD - 5. část

Spojení streamů

Nyní již máme připravené všechny komponenty budoucího souboru, t.j. video, zvuk, titulky a kapitoly. Můžeme také přidat naskenovaný obal DVD nebo MP3 se soundtrackem. Důležité je, aby velikost všeho dohromady byla požadovaných 700 nebo 1400 MB, podle počtu CD. Tuto hodnotu je možné mírně překročit, ale maximálně o 10 (respektive 20) MB. Úvodem si opět dovolím pár slov o multimediálních kontejnerech. Většina lidí považuje .avi za typ komprese, což je ale naprostý nesmysl. AVI je zkratka pro "Audio Video Interleave", neboli prolínání zvuku a obrazu a je to multimediální kontejner. Může obsahovat zvuk a obraz s různými typy komprese. Naopak některé kontejnery jsou striktně svázány s určitou kompresí. Například takový kontejner MPEG obsahuje většinou zvuk ve formátu MPEG-1 Layer 2 a video ve formátu MPEG-1. Kontejner VOB obsahuje typicky video MPEG-2, zvuk AC3 nebo DTS a obrázkové titulky. Kontejner OGG je zase spojen s kodeky Vorbis, Speex, FLAC a Theora. Pro nás je ale vhodný takový kontejner, který umožní použít téměř libovolný kodek pro zvuk i video. Těch nejběžnějších je pět:

 • AVI

  - nejrozšířenější kontejner. Pro přehrání není většinou nutné instalovat do systému žádný splitter (rozdělovač streamů). AVI je ale velmi starý kontejner, jehož specifikace byly nekolikrát předělány a ne všechny jsou zpětně kompatibilní. Navíc neumožňuje bezproblémově obsahovat více audio toků a titulky. Ty musí být v separátních souborech. AVI kontejner je podporovaný ve většině moderních stolních a přenosných HW přehrávačů. Je to ale velmi zastaralý formát, který by měl co nejdříve skončit na smetišti dějin.
 • DIVX

  - pokud na svých stránkách tvrdím, že formát DivX neexistuje, zde toto tvrzení vlastně popírám. DIVX je multimediální kontejner z produkce koho jiného než firmy DivX, tvůrce známého MPEG-4 kodeku. Není to ale zbrusu nový kontejner, nýbrž souhrn všemožných často již dříve používaných hacků a modifikací AVI kontejneru. Mezi ty nejzásadnější patří podpora více zvukových a titulkových stop a dokonce i menu. S kontejnerem DIVX si poradí některé stolní přehrávače, ostatní by měly fungovat alespoň v režimu zpětné kompatibility (žádné menu, titulky nebo více jazyků). Pokus o vznovuvzkříšení AVI firmě DivX vyšel, ale i tento kontejner s sebou táhne plno různých omezení AVI, která nelze překonat. Jedná se tedy pouze o dočasné řešení.
 • OGM

  - založený na kontejneru Ogg. Oproti Oggu ale podporuje více kompresí zvuku a videa (například MPEG-4). Umožňuje obsahovat více audio toků, titulky i kapitoly. Neexistuje ale pro něj žádná oficiální podpora a už několik let se nevyvíjí. Je to mrtvý formát.
 • MOV

  - formát firmy Apple. Pro přehrávání se musí nainstalovat kompletní balík QuickTime a ani poté si s ním většina ostatních přehrávačů neporadí. Obsahuje obrovské množsvtí prakticky pouze těžko použitelných vymožeností. Bohužel malé množství programů které umožňují pracovat s kontejnerem MOV jej naprosto vyřazují z praktické použitelnosti. Ve větší míře se uplatňuje pouze na počítačích Apple a v digitálních foťácích. MOV formát by raději nikdo neměl používat.
 • MP4

  - součást standardu MPEG-4. Velice dobrý kontejner, který obsahuje podporu menu, více zvukových i titulkových streamů. Je založený na MOVu. K přehrávání je nutné nainstalovat patřičný DirectShow splitter. Bohužel neznám žádný program, který by umožňoval do tohoto formátu se všemi jeho možnostmi jednoduše ukládat. Nadějí jsou zatím jedině komerční program Nero Recode a opensource programy Avidemux a YAMB/MP4Box. Program MP4Menu se snaží o implementaci menu po vzoru DVD. Problematická u MP4 je podpora jiných audio a video formátů než MPEG-4. Jeho použití proto není univerzální. MP4 je podporovaný v několika málo HW přehrávačích. Tyto přehrávače jsou většinou certifikované od společnosti Nero a podporují také MPEG-4 AAC kompresi zvuku.
 • MKV

  - Matroška je projekt, který vznikl v květnu roku 2003. Jeho účelem je vytvořit univerzální multimediální kontejner, který by podporoval co největší množství kompresí a nadstandardních vlastností. Umožňuje obsahovat téměř libovolný formát zvuku i videa a prakticky neomezený počet zvukových/titulkových stop. Pro přehrávání je nutné nainstalovat příslušný splitter nebo použít přehrávač, který již podporu Matrošky obsahuje. Kompletní specifikace formátu a plno OpenSource implementací je k dispozici na internetu. Zatím neexistuje podpora pro menu, ale v budoucnu se s ní počítá. Formát Matroška také zatím nepodporuje žádný stolní přehrávač, jeho využití je vázané na počítač. Zde je ale naprostým králem.

A Vám už je asi jasné, že můj vyvolený je formát Matroška. Pro spojení jednotlivých toků (streamů) do Matrošky jsou v současnosti pro Windows tři programy. Prvním programem je AVI-Mux GUI, dalším je již dobře známý univerzální video editor VirtualDubMod. Oba programy navíc umí i AVI a VDM zvládne i formát OGM. Pokud se tedy rozhodnete pro kontejner AVI, například kvůli kompatibilitě se stolními přehrávači, bude asi nejvhodnější použít jeden z těchto dvou programů. Spojit video se zvukem ve VDM byste měli zvládnout podle tohoto návodu.

Na Matrošku je specializovaný program MKVToolnix, který funguje i v Linuxu. Po nainstalování aplikace spustíme MKVMerge GUI (mmg.exe), což je grafická nadstavba z příkazové řádky ovládaného MKVMerge. Po startu se nám zobrazí hlavní okno, které vidíme na prvním obrázku.

MKVMerge GUI - seznam streamů

Pomocí tlačítka Add přidáme jednotlivé streamy, je možné přidat i soubor s více streamy. U každého potom nastavíme několik parametrů. U videa nastavíme FourCC kód, který udává kodek použitý pro video. Není to ale nutné, pouze z důvodů lepší kompatibility. Můžeme také zadat název streamu nebo zaškrtnout aby byl tento stream výchozím, což je v případě videa zbytečné, protože pravděpodobně máme pouze jedno. Pokud jsem za začátku konverze tvrdil, že musíme získat video v takovém poměru stran, ve kterém jej budeme přehrávat, tak to není zcela pravda. Poměr stran (aspect ratio) se dá v matrošce nastavit, ale protože není tato funkce dostatečně podporována, je lepší ji nevyužívat. U zvukových a titulkových stop můžeme nastavit jejich jazyk a také se zde již uplatní nastavení výchozí stopy - Make default track. Protože ale ani tato funkce není stoprocentně podporována, je lepší dát výchozí stopu jako první v pořadí (ze stop danného typu), což už pochopí všechny programy. U těchto stop také můžeme nastavit jejich posunutí nebo protažení, což by ale nemělo být nutné. Na další záložce Attachments můžeme přidat nějaké přílohy, jako třeba obal DVD nebo soundtrack k filmu. Ani tyto vlastnosti ale nejsou příliš podporovány. Důležitá je záložka Global. Zde se nachází nastavení pro dělení výstupního souboru. Pokud jste tedy naplánovali soubor rozdělit na 2 CD, zde je nutné toto dělení nastavit. A to buďto podle velikosti (typicky 700MB) nebo podle času. Volbu link files doporučuji nepoužívat, protože jinak nemusí správně fungovat kapitoly na druhém CD. V řádku Chapter file: můžeme zadat náš soubor s kapitolama, který jsme nechali vytvořit programem DVDDecrypter. Případně můžeme v zabudovaném editoru vytvořit nebo upravit kapitoly podle svého a uložit je jako .XML soubor. Na ostatních záložkách už není třeba nic měnit a můžeme do políčka Output filename: zadat název výsledného souboru, například film.mkv. Nyní už můžeme spustit vytvoření souboru (souborů) klepnutím na tlačítko Start muxing. Po přibližně minutě by výsledek měl být na světě.

Na závěr ještě zmíním poměrně důležitý fakt a to jak přehrávat tyto soubory, tak aby jsme mohli využít co největšího množství funkcí matrošky. Jako první bych doporučoval instalaci Matroška Splitteru a VSFilteru nebo FFDShow pro titulky. Můžete také sáhnout po Matroška Packu, který je ale již dost zastaralý. Zmíněné filtry Vám umožní přehrávat matroškové soubory téměř ve všech přehrávačích ve Windows. Mezi ty, které matrošku přímo podporují včetně jejich funkcí patří VLC, The Core Media Player, BSPlayer, ZoomPlayer a na závěr ten nejlepší: Media Player Classic (zkráceně MPC). Tento přehrávač by každý mohl na první pohled zaměnit s posledním použitelným Windows Media Playerem, tedy verzí 6.4. Ale MPC nabízí mnohem víc funkcí, včetně vlastního splitteru pro Matrošku. Já osobně jej ale mám zakázaný a používám ten systémový, zmíněný výše. MPC sice umí zobrazovat titulky (pouze v režimu VMR), ale i tady dávám přednost systémovým filtrům, které jsem před chvílí zmínil. Pro správné zobrazení titulků při přehrávání bych Vás odkázal na můj návod. Samozřejmě Vám ale vůbec nic nebrání použít externí titulky stejně jako se to dělá běžně u AVI souborů. A to je asi o této problematice vše, co je nutné do začátků znát. Pokud vám na návodu není něco jasné nebo nefunguje, tak mi napište.

Pokud máte nějaký dotaz nebo přípomínku, neváhejte mě kontaktovat.