Naposled aktualizováno 10. 01. 2011.

Ripování DVD - 4. část

Komprese zvuku

Zvuk na DVD může být zkomprimován v několika různých formátech a s různým počtem kanálů. Dnes se na DVD používá standardně šestikanálový zvuk. Označuje se jako 5.1, což značí, že audio stopa je určená pro 5 středo-výškových reproduktorů a jeden subwoofer (basový). Setkáte se ale i s klasickým dvoukanálovým stereem nebo naopak se systémy 6.1 nebo dokonce 7.1.

Nejběžnější kompresní formát na DVD je AC3 neboli Dolby Digital. Dosahuje velmi dobré kvality a může být i vícekanálový. Spíše vyjímečně se setkáme s formátem MPEG-1 Layer 2 (MP2). Standardizovaný je pouze pro evropskou normu PAL, pro DVD v normě NTSC není dovolený, i když si myslím, že se používá i tady. Umožňuje uložit pouze stereofonní záznam. Kvalita tohoto formátu navíc není příliš dobrá, jedná se v podstatě o předchůdce MP3. Pro jeho jednoduchost ho ale používá plno programů pro grabování videa do MPEGu (WinDVR, PowerVCR, originální programy k TV kartám) a také stolní DVD rekordery. Naopak nejkvalitnějším formátem, který můžeme na DVD najít, je DTS. Bývá většinou vícekanálové a má vysoký datový tok. Proto se při ripování DVD tato stopa nevyužívá. Na originálních DVD je pravdilem, že pokud obsahuje DTS stopu, je na disku i zvuk v AC3. DTS totiž není příliš podporované v DVD přehrávačích, zesilovačích a ani v počítačových programech. Jeho převod do jiného formátu není zrovna jednoduchý, ale zvládne to například program foobar2000.

K lepší kompresi zvuku se dá použít plno různých programů a formátů. Zvuk také můžeme nechat v originální podobě. To je výhodné zvlášť v případě, že máme šestikanálový (5.1) zesilovač připojený digitálně k PC a také na DVD je šestikanálový zvuk v AC3. V tom případě bych nic nekomprimoval, ale velikost zvukové stopy je potom tak velká, že se nám v žádném případě film nevejde na 1 CD. Pokud má zvuková stopa pouze 2 kanály nebo potřebujeme za každou cenu dostat film na 1 CD, je výhodnější audio zkomprimovat a převést do sterea (Dolby Surround). Dvoukanálová zvuková stopa na DVD má typicky datový tok 224 kbps, což je pro zvukový doprovod filmu často zbytečné. Při použití efektivnějších kompresí než je AC3 postačí často 96 - 160 kbps, podle náročnosti posluchače. Problémem při komprimaci je ale to, že formát AC3 (Dolby Digital) naprostá většina programů odmítne. Pokud se tedy rozhodneme zvukovou stopu zpracovávat, je nutné soubor nejdříve dekomprimovat, stejně jako tomu bylo u videa. A také u zvuku se dá proces dekomprese a komprese spojit dohromady. K tomu poslouží program BeSweet, který se ale ovládá z příkazové řádky. Naštěstí pro něj existují dvě GUI (Graphic User Interface), ve kterých se vše zvládne několika klepnutími myší. Dříve jsem zde doporučoval BeSweet GUI, vývoj jde ale dopředu a tak dnes používám BeLight.

BeLight
Univerzální transkoder audio formátů BeLight

Buďto můžete stáhnout BeSweet a BeLight zvlášť nebo si stáhnout instalátor, který obsahuje vše potřebné. V programu otevřete originální AC3 zvuk z DVD, výstupní soubor se nastaví automaticky. Vpravo najdete záložky s výběrem formátů výstupu. Zde je nutné volbu pečlivě zvážit. Pokud chcete přehrávat vytvořené video na stolním přehrávači, nezbývá většinou nic jiného než MP3. Některé přehrávače, jejichž počet se bude brzy rozšiřovat, ještě zvládnou MPEG-4 AAC. Zde ale dejte pozor na výběr správného typu komprese. Jako u MPEG-4 videa i u MPEG-4 zvuku existují 3 různé typy komprese LC, HE a PS. Vysvětlení jaký je mezi nimi rozdíl najdete v tomto článku. BeLight Vám také nabídne 4 kompresory pro AAC - velmi kvalitní enkodery z Nera a WinAmpu, opensource FAAC a referenční 3GP. Posledním vhodným formátem zvuku je Vorbis, který je nejkvalitnější, ale nepřehraje jej téměř žádný stolní přehrávač. Není ani možné použít jej v kontejnerech AVI nebo MP4, jediný multimediální formát, který podporuje MPEG-4 video a Vorbis zvuk je MKV (Matroška). Jedná se o nejlepší existující kontejner, a pokud chcete přehrávat video pouze na počítači, vřele jej doporučuji. Nejlepší kvalitu zvuku nabídne formát Vorbis, těsně následovaný AAC a MP3 (test). Vorbis a AAC umožňují použít nižší bitrate než MP3 při zachování rozumné kvality. U MP3 bych nešel s bitratem pod 96 kbps, s Vorbisem se dá jít i na 64 kbps a AAC HE od Nera je použitelné i při 48 kbps (test).

Vyberte tedy požadovaný formát a nastavte jeho parametry. MP3, AAC a Vorbis umožňují použít i vícekanálový záznam (5.1). U MP3 je nově tato možnost také díky enkoderu Aud-X. Při zvolení sterea můžete nechat zvuk automaticky zmixovat do Dolby ProLogic. To je volba vpravo nahoře v dialogu Advanced Settings. Můžete také nastavit normalizaci zvuku, dynamickou kompresi případně i změnit rychlost. Pokud ale nevíte, co děláte, radši žádná nastavení neměňte a nechte vše být na výchozích hodnotách. Tlačítkem Start potom spustíte vlastní kompresi a za pár minut bude výsledný audio soubor na světě.


Úprava titulků

Máme již tedy obraz i zvuk, ale možná budeme chtít také titulky. Titulky jsou na DVD uloženy jako stream s obrázky. To znamená, že nemůžeme měnit jejich vzhled (font) a neznám ani žádný program, který by dokázal měnit jejich velikost nebo pozici. Proto je výhodné pro přehrávání v počítači pomocí OCR programu převést obrázkové titulky na text. Velkou výhodou je to, že jsou obrázky stejného znaku naprosto shodné. Není tedy zapotřebí nějaké složité umělé inteligence, kterou používají profesionální OCR programy. Pro celou akci nám postačí program SubRip, který je specializovaný na převod titulků z obrázků na různé textové formáty. Supstíme program a dáme se do jeho nastavení. Nejprve v menu Options -> GUI Language vybereme češtinu jako jazyk programu. V menu Volby -> Globální možnosti nastavíme znakovou sadu tak aby odpovídala jazyku titulků, které chceme převádět. Pro češtinu vybereme EASTEUROPE.

SubRip - nastavení OCR

Nejdůležitější je ale nastavení Volby -> Rozšířené nastavení OCR. Zde se dají nastavit parametry pro rozpoznávání písmen. Začal bych s výchozím nastavením a pokud nebudete spokojení, změňte některé parametry. Rozpoznávání titulků je nejobtížnější a nejpracnější částí převodu DVD na CD. Každé DVD má jinou sadu písmen a s některými je plno problémů. SubRip například často nerozpozná u a ů, plete si malé "L" a jedničku, uvozovky zamění za dva apostrofy atd. Tyto problémy, způsobené většinou nevhodným fontem na DVD, je nutné po konverzi do textového formátu vyřešit. Některé zvládne sám SubRip, se zbytkem si poradí textový editor s kontrolou pravopisu. Pokud tedy máme vše potřebné nastaveno, můžeme otevřít .VOB soubor s titulky a začít konverzi. Z menu vybereme Soubor -> Otevřít VOB(y) a zobrazí se nám obrazovka podobná té, která je na druhém obrázku SubRipu. Vybereme Otevřít IFO. Nalistujeme náš .IFO soubor nebo rovnou .VOB s titulky a otevřeme jej. V rozbalovacím menu vlevo nahoře nám program nabídne dostupné titulkové streamy (jazyky), ze kterých si vybereme námi požadovaný. Nemělo by být nutné cokoliv jiného měnit a můžeme tlačítkem Start spustit konverzi pomocí OCR.

SubRip - načtení VOBů

Pokud ještě nemáte vytvořenou žádnou znakovou sadu (což předpokládám), musíte SubRipu u každého obrázku sdělit, o jaké písmeno se jedná. SubRip si bude písmena napříště pamatovat a nebude se na stejná ptát podruhé (většinou). Také je nutné rozlišovat kurzívu a tučný text, pokud jej chcete zachovat i po konverzi. Další problém nastane se spojenými písmeny, například "ft" bude SubRip považovat za jedno písmeno.

SubRip - rozpoznání písmene

Bude tedy nutné strávit několik minut otravným zadáváním písmen tak, jak vám je program předkládá. Navíc si musíte dávat pozor na chyby při zadávání, protože potom můžete zaměnit nějaké písmeno v celých titulcích. Pokud se překlepu dopustíte, musíte konverzi ukončit, jít do menu Znaková sada -> Úprava/zobrazení znakové sady a zde svůj překlep opravit. Poté znovu otevřete VOB, klepněte na Smaž textový soubor a Vynulovat a spusťte konverzi znovu od začátku. Na předtím zadané znaky se už SubRip ptát nebude, takže tím příliš času neztratíte. Když konverzi dokončíte, zobrazí se Vám okno s výsledkem. V menu Opravy vyberete Opravy nesprávně rozpoznaných zanků a zaškrtněte, co všechno chcete opravit. Doporučuji vybrat vše, kromě opravy velkých písmen. Nyní ještě v menu vybereme výstupní formát. Nejvhodnější je SubRip (.srt), často se také používá MicroDVD (.sub) nebo SubStation Alpha (.ssa). Pro naše účely zvolíme nativní formát SubRipu a titulky uložíme. Tím ale celá práce ještě zdaleka nekončí. Jako vhodné považuji ještě vložit titulky do nějakého editoru s kontrolou pravopisu (Open Office, MS Office, WinText 602 atd.) a zkontrolovat překlepy. Zřejmě ještě naleznete další chyby v převodu. Zbytek se dá odstranit už pouze přečtením celých titulků nebo sledováním filmu a zaznamenáváním chyb, k čemuž slouží speciální programy. A pořád to ještě není vše. Občas se také stane, že titulky na závěr nesedí časově s filmem a zvukem. Proto SubRip umožňuje upravovat časování titulků jak posunutím v čase tak i natahováním. Nejlepší pro opravu nesprávného časování je posunování celých titulků podle začátku filmu a poté natáhnout nebo zkrátit titulky podle konce filmu. Pokud budou titulky sedět na začátku i na konci, měli by být v pořádku celé. Nyní je snad práce s titulky u konce a můžeme v posledním díle spojit všechny získané a zkomprimované streamy dohromady.


Předchozí strana

Další strana
Pokud máte nějaký dotaz nebo přípomínku, neváhejte mě kontaktovat.